שימו לב עקב המצב כל ההזמנות מהיום יסופקו רק לאחר חג הפסח

DELICIOUS AND VEGAN

I. Cohen, Netanya:

It’s important to me as a vegan to eat bread that hasn’t been made from animal products, so this is exactly the kind of bread I was looking for. To top it all off, it’s tasty and not fattening as well. 

Skip to content